Vánoční pohlednice Konta Bariéry

tradice

běží velmi úspěšně již do roku 1996

cílová skupina 90% široká veřejnost (domácnosti)
  10% firemní management

vystavení objednávky

vždy nejpozději do konce května

hlavní reklamní nosiče - 13 000 pohlednic / dosavadní prodejnost 70 - 80%
(reklamní text do 130 znaků a logo s dovětkem "sponzor reklamní kampaně“)
  - reklamních letáky v MHD vybraných krajských měst 
(logo s dovětkem "sponzor reklamní kampaně")
  - plošné inzeráty minimálně v 8 celostátních tištěných periodikách, průměr v posledních letech:
100 celostátních a regionálních periodik
(logo s dovětkem "sponzor reklamní kampaně")

partneři projektu Konto Bariéry
  Model Obaly (největší výrobce lepenkových obalů v ČR) – sponzor výroby
   
 

 cena za reklamu 160 000 Kč + DPH  (výhradní zadavatel reklamy)
  2 x 80 000 Kč + DPH (dva zadavatelé reklamy)
  termín úhrady: dvě splátky (2 x 50%) podle dohody

O společenské prospěšnosti našich projektů

  • partnery všech našich podnikatelských aktivit jsou neziskové organizace (námi doporučené nebo vybrané zadavateli reklamy a investory)
  • 80% příjmů nebo zisku z realizace akcí a projektů je převáděno na účty neziskových organizací
  • tímto způsobem se snažíme angažovat ve prospěch řešení problémů v naší společnosti