Výroba na zakázku

V LETOŠNÍM ROCE SI U NÁS MŮŽETE OBJEDNAT

  • NOVOROČENKU S OBRAZOVOU PŘEDLOHOU NAVRŽENOU PODLE VAŠEHO ZADÁNÍ kterýmkoliv autorem zařazeným do naší letošní nabídky
   (za předem dohodnutý honorář)
  • NOVOROČENKU S VÁMI OBJEDNANOU GRAFICKOU ÚPRAVOU
   (za předem dohodnutý honorář)
  • NOVOROČENKU VE TVARU, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ NAŠÍ NABÍDKY
   (za předem dohodnutou cenu)
  • NOVOROČENKU Z NAŠÍ LETOŠNÍ NABÍDKY s výhradním právem na její využití v roce 2023
   (při nákladu nad 5 000 výtisků)


Až sedmdesát procent příjmů z prodeje těchto charitativních novoročenek
bude převedeno na pomoc při bezbariérových úpravách škol v České republice.

Při zakoupení těchto novoročenek je možné využít formy NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ (minimální částka je 10 000 Kč).