Celostátní dětské výtvarné soutěže - informace pro sponzory

www.detimaluji.cz

O PROJEKTU
informace ke stažení
Společensky prospěšný reklamní projekt celostátních dětských výtvarných soutěží, kde výstupem je pracovní stolní kalendář s vybranými pracemi dětí ze soutěže. Výtěžek z prodeje kalendáře pomůže prostřednictvím Konta Bariéry lidem s handicapem.

* soutěže mají vždy tři kola ročně s různými aktuálními tématy a běží velmi úspěšně více než 21 let, vybrané práce tvoří obrazovou část charitativního stolního pracovního kalendáře Konta Bariéry

* cílovou skupinou jsou ředitelé a učitelé všech základních a mateřských škol v ČR a děti studenti v rámci výtvarných soutěží a firemní managment v rámci stolního kalendáře

* období působení reklamy trvá po tři roky. V rámci výtvarných soutěží po celý školní rok (web soutěže, propozice, diplomy, výsledkové listiny aj.), v dalším roce reklama v mediích a nabídkovém katalogu na stolní kalendář, kde je uvedeno logo a pak v rámci stolního kalendáře, kde je uveřejněna inzerce.

- příklad - Ve školním roce 2019/2020 budou děti kreslit na tři různá témata. Tyto obrázky budou obrazovou součástí kalendáře na rok 2022. Ve školním roce 2019/2020 bude vaše logo na všech dokumentech a webech spojených ze soutěží. Od jara 2021 poběží prodej a reklamní kampaň na kalendář s obrázky ze soutěží 2019/2020 na rok 2022. V rámci reklamní kampaně a nabídkového katalogu bude uveřejněno vaše logo. V samotném stolním kalendáři na rok 20221 bude váš celoplošný inzerát.

REKLAMNÍ NOSIČE
* propozice tří soutěží rozesílané na více než 8000 škol v ČR (logo)
* výsledkové listiny rozesílané na více než 70 školv ČR, které navštěvují ocenění autoři (logo)
* přes 70 diplomů pro oceněné autory (logo)
* plošný inzerát v týdenním pracovním stolním kalendáři
* v nabídkovém katalogu společnosti Helma (logo a text "sponzor soutěže")
* logo a krátký text na webu soutěže www.detimaluji.cz

STÁLÍ PARTNEŘI PROJEKTU
* KONTO BARIÉRY
* SVČ LUŽÁNKY BRNO

CENA ZA REKLAMU
* 70 000 Kč + DPH (výhradní sponzor projektu)
* 2 x 35 000 Kč + DPH (dva sponzoři projektu)
* po dohodě menší sponzorské částky

Výhradní sponzor projektu má možnost vyhlásit vlastní soutěžní téma.