Celostátní dětské výtvarné soutěže 2017/2018

SOUTĚŽ MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, VEŠKERÉ INFORMACE O SOUTĚŽI, PROPOZICE A VÝSLEDKY NAJDETE NA WWW.DETIMALUJI.CZ

Vítejte na stránkách věnovaných dlouhodobým celostátním dětským výtvarným soutěžím zahrnutým do projektu DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY. Najdete zde základní informace o soutěžích, propozice a výsledkové listiny jednotlivých soutěží a fotografie oceněných prací.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ročník 2017/2018
propozice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. téma - Místo, kde bydlím
Galerie oceněných prací
Výsledková listina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma ČTK - Pod olympijskými kruhy
Galerie oceněných prací
Výsledková listina
Propozice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II. téma - Osmičková výročí
Galerie oceněných prací
Výsledková listina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III. téma - Moje oblíbená pohádka
Galerie oceněných prací
Výsledková listina

 

 

INFORMACE O SOUTĚŽÍCH A PROJEKTU
Trocha historie
Projekt Děti malují pro Konto Bariéry tvoří tři celostátní dětské výtvarné soutěže, které od letošního roku budou zvolna navazovat na výtvarné soutěže s dlouholetou tradicí, a to
Ahoj z prázdnin (26 let), Vánoční malování (21 let) a Kniha a já (25 let).
Soutěže založil a velmi úspěšně realizoval DDM v Šumné na Znojemsku. Po jeho zrušení převzal roli vyhlašovatele v roce 2011 DDM Znojmo, který se v roce 2014 rozhodl od pořádání soutěží odstoupit. V tomtéž roce se ujalo role vyhlašovatele SVČ Lužánky.
Od roku 2009 byly výše uvedené tři soutěže zahrnuty do projektu Děti malují pro Konto Bariéry s tím, že vybrané dětské kresby jsou pravidelně každý rok zařazované do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem.

 

Ročník 2017/2018
Pro letošní rok máme další tři nová témata.
I. téma - MÍSTO, KDE BYDLÍM - vše co souvisí s místem, kde bydlím a mám k němu citový vztah a rád bych ho představil ostatním. Může to být oblíbené místo, pokoj, byt, dům, město, země... Termín odevzdání prací je 31. prosince 2017
II. téma - OSMIČKOVÁ VÝROČÍ - příští rok bude rokem, kdy si budeme připomínat hned několik výročí a zejména rok 1918 a 1968. Téma je prostorem pro popisné vyjádření událostí, ale představení a vnímání minulosti a souvislostí. Termín odevzdání prací je 30. března 2018
III. téma - MOJE OBLÍBENÁ POHÁDKA - pohádka jsou nejen postavy a místa, ale taky spousta tajemna, tajmeství, kouzel a fantazie. Termín odevzdání prací je 30. června 2018

Již brzy budou spuštěny webové stránky soutěže, najdete je na www.detimaluji.cz. Více informací o soutěži získáte v SVČ Lužánky.