Děti malují pro Konto Bariéry 2017/2018 - propozice

Lužánky - středisko volného času vyhlašují XXVIII. ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu "Děti malují pro Konto Bariéry". Vybrané obrázky ze soutěží tvoří obrazovou část charitativního stolního kalendáře "Děti malují pro Konto Bariéry". Výnos z prodeje kalendářů je určen na nákup školních pomůcek pro děti
s postižením.

 Konto BariérySVČ Lužánky

Soutěžní zadání a termíny odevzdání:

I. téma - MÍSTO, KDE BYDLÍM - již proběhlo
Zadané téma zahrnuje všechno, co souvisí s místem, kde bydlím a mám k němu citový vtah a rád bych ho představil ostatním. Může to být oblíbené místo, pokojík, byt, dům, ulice, městská část, město, kraj, stát, kontinent...

Termín odevzdání: 31. prosince 2017

II. téma - OSMIČKOVÁ VÝROČÍ
Příští rok bude rokem, kdy si budeme připomínat hned několik výročí, zejména pak rok 1918 a 1968. Toto téma není jen prostorem pro popisné vyjádření událostí, ale představení a vnímání minulosti a souvislostí. Vhodné techniky pro zpracování kromě kresby a malby jsou i frotáž, perokresba, kresba uhlem, linoryt, suchá jehla, slepotisk.

Termín odevzdání prací je 30. března 2018

III. téma - MOJE OBLÍBENÁ POHÁDKA
Pohádka jsou nejen postavy a místa, ale taky spousta tajemna, tajemství, kouzel a fantazie. Pro toto téma doporučujeme malbu temperovými nebo akrylovými barvami či grafické techniky, obojí s možností využití tmavých podkladových papírů.

Termín odevzdání je 30. června 2018

IV. téma - POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY - TÉMA NAVÍC!!
V únoru 2018 bude zapálen olympijský oheň v Jižní Koreji a budou zahájeny XXIII. zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. Sportovní svátek, o kterém sní tisíce zdravých i handicapovaných sportovců. Děti mohou malovat cokoli, co je spojené s historií a současností olympiády nebo paralympiády. Olympijské hry nejsou jen sportovci a jejich výkony, ale také celé realizační týmy, dobrovolníci, televizní štáby, fotografové, technici. Doporučené výtvarné techniky - kresba, malba v kombinaci s koláží nebo frotáží a podobně.
Soutěž je pod záštitou partnera soutěže, České tiskové kanceláře. Česká tisková kancelář (ČTK) je národní tisková a informační agentura, jejímž posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

Termín odevzdání je 30. června 2018

Doporučený formát výkresů:
Doporučený formát prací je velikost A3, pro grafické práce A4. Možné je i přizpůsobení formátu dané práci
(např. čtvercový formát). Práce uhlem či pastely je nutné dobře zafixovat.

Způsob značení prací:
Do soutěže jsou přijímány pouze práce, které splňují zadání. Na rubu odevzdaných prací musí být ČITELNĚ uvedeno jméno a příjmení autora, věk autora, název soutěžní práce, přesný název a adresa školy, jméno, telefon a e-mail vyučujícího. Děti, které se hlásí mimo školní zařízení, uvedou kontakt na rodiče. Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevracejí, o jejich dalším využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže. Práce je třeba zaslat či předat do termínu na adresu Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, Brno 65812.

Kategorie:
1. kategorie – MŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v MŠ)
2. kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 6 – 10 let)
3. kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 11 – 15 let)
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let

Hodnocení prací:
Soutěž bude posuzovat odborná porota. Výsledková listina bude zveřejněna na www.luzanky.cz nejpozději měsíc po uzávěrce. Ocenění autoři obdrží navíc informace o svém umístění prostřednictvím mailových zpráv adresovaných vedení jejich škol nebo vyučujícím učitelům nebo rodičům.

Propagace nejlepších a vybraných prací:
Oceněné práce bude možné shlédnout na www.luzanky.cz
Nejlepší a vybrané výtvarné práce budou bezplatně využity pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře
"Děti malují pro Konto Bariéry", který bude vydán pro rok 2020 a jehož prodejem budou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti (www.kontobariery.cz/projekty).
Vybrané práce budou vystaveny v prostorách SVČ Lužánky.

Soutěž podporují:
Antipol Brno CZ, www.projektypomahaji.cz

Informace o soutěži:
Lužánky – středisko volného času Brno, Marie Janíková, tel. 724 534 730, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sponzor soutěže:

edookit

 

ČTK