Charitativní firemní stolní kalendář s dětskými kresbami

název kalendáře


Děti malují pro Konto Bariéry
(tento název zastřešuje realizaci tří celostátních výtvarných soutěží)

tradice

kalendář je vydáván od roku 2005

cílová skupina firmy a úřady v ČR

období působení reklamy
září – prosinec následujícího roku
podpis smluv
vždy do konce srpna (pro školní rok 2016 / 2017 do konce srpna 2016)

hlavní reklamní nosiče

minimálně 10 000 stolních kalendářů, dosavadní prodejnost 100% , rozsah: 60 stran + obálka, formát: 321 x 134 mm
(celá plocha na druhém a posledním listu kalendáře, 305 x 120 mm, barevný tisk)
  plošná inzerce minimálně v pěti celostátních periodikách (logo s dovětkem "partner projektu")
  reklamní letáky v MHD Praha a některé z krajských měst (logo s dovětkem "partner projektu")

partneři projektu Konto Bariéry (jedna z nejvýznamnějších neziskových  organizací v ČR)
  Helma 365 (dlouhodobý sponzor přípravy, výroby a distribuce stolního kalendáře)
  Středisko volného času Lužánky v Brně (od  roku 2014 vyhlašovatel dětských výtvarných soutěží)
  sponzoři projektu
cena za reklamu 100 000 Kč + DPH (výhradní zadavatel reklamy)
  2 x 50 000 Kč + DPH (dva zadavatelé reklamy)
  termín úhrady: tři splátky (40% a 2 x 30%) podle dohody

O společenské prospěšnosti našich projektů

  • partnery všech našich podnikatelských aktivit jsou neziskové organizace (námi doporučené nebo vybrané zadavateli reklamy a investory)
  • 80% příjmů nebo zisku z realizace akcí a projektů je převáděno na účty neziskových organizací
  • tímto způsobem se snažíme angažovat ve prospěch řešení problémů v naší společnosti