Celostátní dětské výtvarné soutěže 2016/2017

Vítejte na stránkách věnovaných dlouhodobým celostátním dětským výtvarným soutěžím zahrnutým do projektu DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY. Najdete zde základní informace o soutěžích, propozice a výsledkové listiny jednotlivých soutěží a fotografie oceněných prací.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÉTO - V NOCI
propozice
výsledková listina
galerie oceněných prací

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JARO - PAPÍR – PŮVOD, VZNIK A RECYKLACE
propozice
výsledková listina
galerie oceněných prací

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIMA - KOUZLA A PŮVABY ZIMY DĚTSKÝMA OČIMA
propozice
výsledková listina
galerie oceněných prací

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE O SOUTĚŽÍCH A PROJEKTU
Projekt Děti malují pro Konto Bariéry tvoří tři celostátní dětské výtvarné soutěže, které od letošního roku budou zvolna navazovat na výtvarné soutěže s dlouholetou tradicí, a to
Ahoj z prázdnin (26 let), Vánoční malování (21 let) a Kniha a já (25 let).
Soutěže založil a velmi úspěšně realizoval DDM v Šumné na Znojemsku. Po jeho zrušení převzal roli vyhlašovatele v roce 2011 DDM Znojmo, který se v roce 2014 rozhodl od pořádání soutěží odstoupit. V tomtéž roce se ujalo role vyhlašovatele SVČ Lužánky.
Od roku 2009 byly výše uvedené tři soutěže zahrnuty do projektu Děti malují pro Konto Bariéry s tím, že vybrané dětské kresby jsou pravidelně každý rok zařazované do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem.

Pro letošní ročník jsme se společně s SVČ Lužánky rozhodli soutěž posunout zase maličko dál. Soutěže jsou opět tři, mají nová témata.
I. Zima - KOUZLA A PŮVABY ZIMY DĚTSKÝMA OČIMA - vše co souvisí se zimou, sníh, vločka, barvy zimy, zimní spánek, termín odevzdání prací je 31. ledna 2017
II. Jaro - PAPÍR - PŮVOD, VZNIK A RECYKLACE - vše co souvisí s papírem, jeho výrobou, použitím, stromy, voda, proces výroby, druhy papíru, termín odezdání prací je 30. března 2017
III. Léto - V NOCI - děti mohou vyjádřit všechny děje a tajemství letní noci, noční oblohu, pod peřinou, letní bouře, s baterkou, zvuky a taje noci, termín odevzdání je 30. června 2017

Již brzy budou spuštěny webové stránky soutěže. Více informací o soutěži získáte v SVČ Lužánky.