Celostátní dětské výtvarné soutěže - informace pro zadavatele reklamy

tradice

soutěže, vždy tři kola ročně s různými aktuálními tématy, běží velmi úspěšně více než 21 let
vybrané práce tvoří obrazovou část charitativního stolního pracovního kalendáře Konta Bariéry

cílová skupina ředitelé a učitelé všech základních a mateřských škol v ČR (soutěž)
 

děti ve věku do patnácti let (soutěž)

firemní managment (stolní kalendář)

období působení reklamy září – červen následujícího roku (soutěž), podzim následujícícho roku (stolní kalendář)
podpis smluv
vždy do konce srpna (před zahájením nového školního roku)

hlavní reklamní nosiče propozice, výsledkové listiny, diplomy jednotlivých soutěží a stolní kalendář (logo s dovětkem "sponzor výtvarných soutěží" )
  možnost vyhlášení samostatné soutěže zadavatelem reklamy
partneři projektu Konto Bariéry
  Středisko volného času Lužánky Brno
 cena za reklamu  70 000 Kč + DPH (výhradní zadavatel reklamy)
  2 x 35 000 Kč + DPH (dva zadavatelé reklamy)
  po dohodě menší sponzorské částky

O společenské angažovanosti našich projektů

  • partnery všech našich podnikatelských aktivit jsou neziskové organizace (námi doporučené nebo vybrané zadavateli reklamy a investory)
  • 50 - 90% zisku nebo příjmů z realizace akcí a projektů je převáděno na účty neziskových organizací
  • tímto způsobem se snažíme angažovat ve prospěch řešení problémů v naší společnosti